Overzicht calendar image 20 September 2018

UITNODIGING OPLEIDING

Op 20 september 2018 introduceert ENMO een belangrijke, nieuwe cursus binnen de ENMO Academy; Geluid & Trilling in de praktijk.

Tijdens deze boeiende en veelzijdige praktijkcursus van één dag gaat u in kleine teams aan de slag met een aantal oefeningen. We gaan ervan uit dat u enkele basisprincipes van geluid en trillingen enigszins beheerst en u graag wilt zien hoe dat allemaal werkt in de praktijk. U leert van uw teamgenoten en vooral door het zelf te doen. Twee ervaren docenten zijn doorlopend beschikbaar om u te coachen.

Toelichting opleiding

Inhoud:
Onderwerpen die tijdens deze praktijkcursus aan de orde komen zijn o.a.:

  • Het bepalen van geluidvermogen, LWA, middels de intensiteitstechniek, met en zonder stoorlawaai.
  • Het rekenkundig voorspellen van geluiddruk op afstand vanuit kennis van geluidvermogen LWA, en het meettechnisch valideren van de voorspelling.
  • Het analyseren van complexe trillingen van een tandwielkast, op uiteenlopende snelheden. De begrippen tandingrijpfrequentie en harmonischen gaan voor u open tijdens deze proef.
  • Meten van nagalmtijd met zowel ruis als impulsgeluiden. Het bepalen van geluidisolatie. Hoeveelheid gewenste absorptie berekenen vanuit basisprincipes en meetresultaten.
  • Het verschil tussen 1/3-oktaafbandanalyse en FFT (smalband) analyse in de aanpak van geluiden met een sterk tonaal karakter. Een uitspraak doen over de hoorbaarheid van tonen in ruis volgens genormeerde methodieken.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een geluidsmeter of analyse-systeem gebruikt voor het beter begrijpen van geluid en trillingen in de breedste zin. Het staat u vrij uw eigen meetapparatuur mee te nemen, waarbij wij ervan uitgaan dat u de bediening daarvan beheerst.

Prijs & Beschikbaarheid:
De kostprijs van deze unieke cursus bedraagt € 450,= excl. BTW en is inclusief cursusmateriaal, versnaperingen en lichte broodjeslunch. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij adviseren u dan ook zo spoedig mogelijk een opleidingsplaats te reserveren.

Annulering

Bij annulering van de inschrijving tot 3 weken voor de start is er een vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro per deelnemer. Bij annulering minder dan 3 weken voor de start is het volledige deelnamebedrag verschuldigd per deelnemer.

Nu inschrijven