Het verband tussen kracht, massa en acceleratie zorgde ervoor dat het een kleine stap was naar het bouwen van een trilling opnemer die deze formule in praktijk omzette. In theorie want het bouwen van de accelerometer had toch wat voeten-in-de-aarde voor er een precieze gereedschap uit voort kwam. Deze kunde is heden nog steeds onderhevig aan continu verbeteringen.

De kern blijft het zelfde, een massa die een harmonische trilling ondervindt en de ondervonden kracht overzet op een kristallijne structuur die onder invloed van deze kracht een ladingsverschuiving veroorzaakt.

Hoe het piëzo element de kracht beleeft is afhankelijk van de interne opbouw. In functie van deze keuze zullen andere eigenschappen veranderen.

Figuur 1: Schets uit 1942 van de eerste piëzo accelerometer ter wereld,  B&K 4301

 

Figuur 2: Schets van recente datum, B&K 4511 center bold. 

 

Figuur 3: Verschillende opbouw: M is de massa, P het piëzo materiaal.