Profiteer nu van tonaliteit op basis van FFT analyse!

Versie 1.6.9 van Enviro Noise Partner (ENP) app is uitgebracht, waarmee HBK 2255-gebruikers kunnen profiteren van tonaliteit op basis FFT-analyse inclusief objectieve toonbeoordeling conform ISO 1996-2/PAS20065!

De 2250 gebruikers hebben een BZ-5503 licentie en recorder functionaliteit BZ-7226 nodig om te kunnen exporteren naar Enviro Noise Partner. Als de metingen éénmaal geëxporteerd zijn, zijn er geen bijkomende licenties meer nodig om ermee te werken in ENP.

Hoe werkt het?

De nadruk ligt op interactiviteit en gebruiksgemak van de nieuwe FFT-functie. Je hoeft alleen naar om te schakelen van de spectrumweergave in 1/n-octaven naar FFT en vervolgens kun je op precies dezelfde manier met het FFT-spectrum werken als met 1/n-octaven, waarbij het FFT-spectrum gekoppeld is aan een audio recording gemaakt met de BZ-7451:

  • Het FFT-spectrum van de huidige cursorpositie in het tijdsprofiel wordt standaard weergegeven.
  • Door een selectie te maken in het tijdsprofiel wordt het totale FFT-spectrum van die tijdsperiode weergegeven.
  • Als u een marker selecteert in het tijdsprofiel, wordt het totale FFT-spectrum voor die tijdsperiode van de marker weergegeven.
  • De FFT-spectrumberekening wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een selectie of markering aanpast.
  • Uitsluitingen of Excluding wordt automatisch toegepast op een tijdsselectie of markerspectra.

Hiermee stopt het niet. Het handheld softwareteam is al druk bezig om real-time FFT-analyse toe te voegen aan Enviro Noise Partner op iOS devices, evenals een impulsiviteitsbeoordeling op basis van fast-logging conform ISO/PAS 1996-3:2022.

Bij vragen/support, neemt u dan gerust contact met ons op.