Sound Power met de Product Noise Partner

Wanneer we denken aan het meten van geluidsvermogen denken we vaak aan veel microfoons of dure intensiteitsmetingen om zo uiteindelijk het Lw waarde te kunnen bepalen.

Met de komst van de geluidmeters Type 2245 en Type 2255 is het mogelijk conform ISO 3744-2010 met verschillende meetmethodieken het geluidsvermogen te meten en te berekenen. Door gebruik te maken van de Product Noise Partner app, kort genoemd de PNP app, kan aan de hand van een project of een template eenvoudig een geluidsbron gemeten worden. Dit kan tot ver in detail zodat er een, conform de ISO 3744-2010, een standaardwaarde uitkomt. Denk hierbij aan het meten van achtergrondlawaai, het meten in een nagalmkamer of de conditie waaronder de bron operationeel is gedurende de meting.

Stel we hebben een bron waarvan het geluidsvermogen bepaald moet worden. Het meest eenvoudige is om een “virtuele” box over de bron te leggen en middels de puntmethode de bron te bemeten. Binnen de PNP app kan dit eenvoudig en de app helpt u bij de meting, waar, hoelang, welke hoogte – afstand gemeten moet worden.

Een ander voorbeeld van gebruik van de Product Noise Partner app is het meten van een bron in een akoestische kamer of labo omgeving middels een hemispheer-methode. Hierin wordt, aan de hand van vooraf ingestelde parameters, op verschillende punten gemeten. Dit kan met of zonder achtergrond of referentie geluidsbron bv een Brüel & Kjaer 4204 reference sound source.

Wanneer de gegevens van het meetoppervlak, afmetingen van de bron en alle metingen correct zijn uitgevoerd berekent de Product Noise Partner het geluidsvermogen van de bron.

Mocht een bron vaker gemeten moeten worden, kan vanuit een eerder project op eenvoudige wijze een template gemaakt worden.

De geluidsmeter wordt gedurende het meten gekoppeld met een IOS device. Hierop is in de app te zien welk meetpunt gemeten dient te worden, wat de omgevingscondities zijn zoals afstanden, oppervlaktes en volumes van de ruimte en de geluidsbron, maar ook op welke positie(s) achtergrondniveau gemeten dient te worden. Stapsgewijs worden de te meten punten overlopen en aangegeven in een schematisch overzicht. Gedurende de meting kan er gekozen worden tussen meerdere meetsituaties, achtergrond, referentie geluidsbron.