Dit artikel is het tweede in een informatieve reeks die bedoeld is om begeleiding te bieden bij het vermijden van veelvoorkomende valkuilen en problemen die kunnen optreden tijdens het ontwerpen, installeren en bedienen van trillingstestsystemen / shakers. Dankzij de jarenlange ervaring van HBK LDS en ENMO in de wereld van trillingen belichten we de vele uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het testen van componenten en samenstellingen op trillingen. In dit deel richten we ons specifiek op shakers en hoe deze moeten worden onderhouden. We verdiepen ons in zowel luchtgekoelde als watergekoelde trillingtestsystemen, en geven ook algemeen advies over onderhoud.

Luchtgekoelde shakers

Bij het werken met luchtgekoelde shakers zijn er verschillende belangrijke aspecten om in overweging te nemen om een efficiënte werking en levensduur te garanderen. Deze omvatten:

 • Vuil, stof en omgevingstemperatuur: Als de shaker wordt bediend in vuile en stoffige omgevingen, kunnen de ventilatieopeningen verstopt raken waardoor de koeling van de shaker verslechtert. Als de shaker wordt bediend bij hoge omgevingstemperaturen (boven 30°C), zullen de shaker-spoelen oververhit raken bij volle kracht. Hoe koeler de lucht, hoe langer de levensduur van de shaker zal zijn. Als de temperaturen niet onder 30°C kunnen worden gehouden, moet de shaker in kracht worden verminderd.
 • Luchtkoelslangen: De lengte van de slangen moet zo kort mogelijk zijn. Als de standaard geleverde lengte van de slang te kort wordt geacht, moet ons engineeringteam worden geraadpleegd over de vereisten voor lange leidinglengtes. Het is vermeldenswaard dat lange kanalen de drukval die door de ventilator wordt gezien, kunnen vergroten en zo de luchtstroom naar de shaker kunnen beperken. Een geknikte of beschadigde koelslang kan een vermindering van de luchtstroom naar de shaker veroorzaken, wat leidt tot verhoogde bedrijfstemperaturen, waardoor de levensduur van de shaker wordt verkort.
 • Luchttoevoer en -kwaliteit: De luchttoevoer moet voldoen aan ISO 8573-1: klasse 1.7.1, met een maximale deeltjesgrootte van 0,01 micron en een resterend oliegehalte van 0,01 ppm. Water- of oliefilters moeten worden aangebracht indien nodig. Vooral wanneer luchtcompressoren ’s nachts kunnen worden uitgeschakeld, moet worden overwogen een veiligheidsschakelaar te monteren om ervoor te zorgen dat de shaker niet kan werken zonder dat er een luchttoevoer aanwezig is.

Watergekoelde shaker

Ook bij het gebruik van watergekoelde shakers moeten bepaalde belangrijke overwegingen en richtlijnen in acht worden genomen om de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. Deze luiden als volgt:

 • Continue werking: Vanwege de geleidelijke verwarming mogen standaard watergekoelde shakers niet continu worden gebruikt. Optionele body cooling is beschikbaar voor V964 shakers, waardoor continue werkscenario’s mogelijk zijn. Als u de economy tap gebruikt bij het uitvoeren van het trillingsproefsysteem, kan de shaker niet op volle kracht werken; volledig veld is noodzakelijk om maximale prestaties te bereiken.
 • Koelunit, olie: Ruw water dat aan de koelunit wordt geleverd, moet altijd voldoen aan de specificatie voor stroming en temperatuur. Anders zal het ervoor zorgen dat het systeem blokkeert, aangezien de spoelen van de koelunit niet alle warmte kunnen afvoeren. De tank van de koelunit moet altijd vol zijn, zo niet, dan kan er schade ontstaan aan zowel de shaker als de koelunit. Waar de koelunit boven of onder de shaker is geplaatst, is speciale aandacht vereist voor de manier waarop water en olie van de shaker worden teruggevoerd.
  • Plaatsing onder de shaker: Als de shaker onder een bepaald niveau of apparaat wordt geplaatst, bestaat er een risico op sifoneren. Dit betekent dat vloeistoffen onbedoeld kunnen worden overgebracht door de zwaartekracht en atmosferische druk.
  • Plaatsing boven de shaker: voor de olie is berging vereist. Ook moet rekening worden gehouden met oliebergingswerkzaamheden als de toevoerslangen ongewoon lang zijn.

LDS Garantie en Onderhoud

Het waarborgen van de effectieve werking en levensduur van de shaker vereist een doordachte benadering van gebruik en onderhoud. HBK LDS biedt specifieke aanbevelingen en richtlijnen om ervoor te zorgen dat de apparatuur optimaal presteert en dat mogelijke problemen worden voorkomen. Hieronder worden enkele belangrijke aandachtsgebieden belicht:

 • Programmering van onderhoud: Voer onderhoudsactiviteiten uit zoals beschreven in de gebruikershandleidingen, op geplande intervallen. Dit moet altijd worden uitgevoerd door personeel dat specifiek is opgeleid in het onderhoud van deze specifieke apparatuur, om de correcte werking te waarborgen.
 • Kalibratie: Zorg ervoor dat meetinstrumenten, zoals versnellingsmeters, die de testniveaus regelen, regelmatig worden gecontroleerd en gekalibreerd. Dit garandeert dat de metingen nauwkeurig zijn en dat het systeem correct functioneert.
 • Drive en veldkabels: Inspecteer alle aandrijf- en veldkabelverbindingen op stevigheid. Losse verbindingen kunnen ongewenste fluctuaties in het testartikel veroorzaken, wat de testresultaten kan beïnvloeden.
 • Olie- en watervoorraden: Om het trillingstestsysteem in optimale staat te houden, moeten olie en water worden ververst op de in de gebruikershandleidingen aanbevolen intervallen. Dit draagt bij aan een langere levensduur en betere prestaties van het systeem.
 • Luchttoevoer: De kwaliteit van de luchttoevoer moet binnen de specificatie blijven. Vuile of natte lucht kan ervoor zorgen dat de pneumatische regelaars vast komen te zitten, wat kan leiden tot een onjuiste bediening van het systeem.
 • Reserveonderdelen: Houd een voorraad van essentiële, door HBK LDS goedgekeurde reserveonderdelen aan, zoals aanbevolen in de gebruikershandleidingen. Dit voorkomt onnodige stilstand en zorgt ervoor dat de onderdelen voldoen aan de veiligheids- en prestatienormen.
 • Hefapparatuur: Zorg voor voldoende hijscapaciteit voor het installeren van payloads en het uitvoeren van onderhoud aan de shaker. Dit waarborgt een veilige en efficiënte hantering van de apparatuur.
 • Schoonheid: De apparatuur en de omliggende ruimte moeten zo schoon mogelijk worden gehouden. Het schoonhouden van de shaker is van belang om te voorkomen dat spaanders en ander vuil de afdichtingen beschadigen of kortsluiting veroorzaken.
 • Kabels: Kabels moeten zorgvuldig worden gerouteerd, zodat ze geen looproutes blokkeren of andere obstakels vormen. Onzorgvuldige plaatsing van kabels kan tot struikelgevaren en andere risico’s leiden.

Verdere begeleiding over veilige praktijken en gevaren wordt gegeven in de relevante gebruikershandleidingen en deze kennis is ook te verkrijgen via een opleiding van de ENMO Academy.