De Luchtverkeersleiding Nederland (hierna genoemd als LVNL) kiest voor ENMO en Brüel & Kjær Vibro! De LVNL zal na integratie van het Brüel & Kjær Vibro systeem, VDAU, in staat zijn om permanent online de radarsystemen te monitoren.

De LVNL kent als voornaamste verantwoordelijkheid een veilige en efficiënte begeleiding van het vliegverkeer boven Nederland. Dit word gedaan door de radarsystemen die op verschillende locaties in Nederland staan.

Het is van groot belang dat deze radarsystemen blijven werken. De juiste werking van zo’n systeem hangt o.a. af van het draaien van de radars. Deze systemen worden middels een elektromotor aangedreven. Via een vertragingskast wordt het grote lager waar de Radar op gemonteerd staat aangedreven. Je kunt je voorstellen dat bij vastlopen hiervan de radar stil komt te liggen, iets dat niet mag plaatsvinden.

O.a. het monitoren van de kwaliteit van deze lagers door het gebruik van trillingssensoren kan de schade in een vroegtijdig stadium ontdekken zodat tijdig het nodige onderhoud plaats kan vinden.

Op elke lager van het radarsysteem zitten Brüel & Kjær Vibro trillingssensoren gemonteerd en deze werden voorheen periodiek uitgelezen met een datacollector. Vervolgens werd de data geanalyseerd op “rare” pieken in het trillingsspectrum. Dat kon erop duiden dat er iets niet juist was met de lagers. Echter waren de hard- en software dermate ouderwets dat bij het overgaan op een nieuw computersysteem de software al niet meer goed kon worden geïnstalleerd.

Het meten op een radar installatie vergt speciale aandacht voor het frequentie- en dynamisch bereik van een vibration monitor vanwege de lage toerentallen. De VDAU Unit, welke is ontwikkeld voor het remote monitoren van wind turbines, is een 16-kanaals instrument, dat laag frequent uitstekende eigenschappen heeft.

De VDAU werkt als een ‘black-box’  in het veld en stuurt de meetresultaten via een Ethernetwerk naar een centrale server. De VDAU verricht tot 12 verschillende metingen per kanaal, elk bedoeld om een specifiek mechanisch probleem te detecteren.

Daarnaast kan de Compass software worden benut om de data op te slaan en te “trenden”. Een trendanalyse kan in dit soort gevallen inzicht geven in een verandering van de conditie gedurende een bepaalde periode.

Verder beschikt de VDAU over een Event Recorder. Dit is een rolling buffer met trillingsdata die opgeslagen wordt indien een event optreedt, bijvoorbeeld een plotselinge toename van de trillingen of het overschrijden van een ingestelde alert waarde.  De event records kunnen worden opgeslagen op elke willekeurige file server. De “diagnostic workstation software” kan deze files (remote) openen en in detail analyseren  omdat de onbewerkte trillingssignalen beschikbaar zijn.

Op deze manier kan in een vroegtijdig stadium al worden ingegrepen middels onderhoud om zo een storing in de radars door defecte lagers tot een minimum te beperken.