BK Connect Applets; wat zijn applets en wat kunt u als klant ermee?

Bij veel software pakketten heeft u een bijna oneindig aantal mogelijkheden voor diepgaande analyse. Het is aannemelijk dat u een groot gedeelte van de mogelijkheden binnen de software nooit zult gebruiken. De BK Connect Applets biedt hierin de oplossing. De BK Connect Applets zijn vooraf gedefinieerde templates door Brüel & Kjaer. De basis software voor deze applets is BK Connect zonder allerlei diepgaande analyse tools. Uiteraard zijn de basis functionaliteiten welke verwacht mogen worden van Brüel & Kjaer ruimschoots aanwezig.

Op dit moment zijn er 4 applets ontwikkeld en beschikbaar: FFT, Octaaf – FFT – Overall, Order analysis en de Akoestische Camera. De range van applets wordt in de tijd verder uitgebreid aan de hand van uw feedback als gebruiker. U als klant bent aan het woord voor de ontwikkeling van nieuwe applets.

Wanneer kiest u voor een Applet en wanneer is de keuze voor het volledige pakket BK Connect wenselijk?

Voorbeeld 1
Als klant gebruikt u alleen de FFT-module met maximaal 6 kanalen en u heeft geen verdere interesse in overall analyse, LowPass – HighPass filters e.d. en andere pre&post analyse. U heeft wel de behoefte om in tijd het gedrag van het signaal te analyseren, FFT vs Time.

In dit voorbeeld komt u in aanmerking voor BK Connect FFT Applet. 

 

 


Voorbeeld 2

Als klant wilt u diepgaande analyse FFT met mogelijks FRF, CPB binnen een bepaald frequentie spectrum. Dit in functie van tijd alsook in tijd het eind resultaat. De analyse moet gedaan worden in een productie omgeving maar bij gelegenheid ook in het veld. Ook deze situatie komt in aanmerking voor de FFT-Applet 8490-A, wanneer de synthesized octaaf filter voldoende is. Wanneer een gestandaardiseerd octaaf filter nodig is dan kunt u gebruik maken van de Octaaf – FFT – Overall 8490-C applet.

 

 

 

 

De beperking van de applets zit in de uitgebreide en diepgaande analyse van signalen. Binnen BK Connect zijn meerdere filters mogelijk, verschillende groepen of type van signaal analyse, accelerometer signalen door een FFT analyzer en microfoon signalen alleen door een octaaf filter. Dit zijn typische voorbeelden welke alleen met BK Connect mogelijk zijn. Daarnaast kan er op dit moment maximaal 1 LAN-XI module gebruikt worden, dat resulteert in een maximum aantal kanalen van 12 (Type 3053 -25.6kHz).

Met de komst van de BK Connect Applets is er ook een nieuw hardware front-end geïntroduceerd. De LAN-XI Light, type 3676. Dit front-end heeft een frequentie bereik tot 25.6kHz (65.5k s/s) en een dynamisch bereik van 130dB. Het front-panel is te verwisselen door een ander paneel, net zoals bij de standaard LAN-XI het geval is. Bij de LAN-XI light zijn er maximaal 4 kanalen beschikbaar.