CNH Industrial is één van de grootste industriële kapitaalgoederenondernemingen ter wereld, met merken als Case, New Holland, Iveco en FPT Industrial. De vestiging van CNH Industrial Belgium in Zedelgem ontwikkelt, produceert en verkoopt grote landbouwmachines zoals maaidorsers, hakselaars en balenpersen. Bij het testen van prototypes voor productvalidatie wint het aspect geluid steeds meer aan belang. In dat kader werd deze zomer een PULSE Pass-by systeem geïnstalleerd.

CNH Industrial streeft ernaar om machines steeds stiller te maken. Enerzijds gebeurt dit omwille van wettelijke bepalingen in de afzetmarkten. Anderzijds draagt dit bij tot het creëren van een concurrentieel voordeel: minder geluid betekent hoger comfort voor de machineoperator en minder omgevingshinder.

Om het machinegedrag bij acceleratie in kaart te brengen en van daaruit maatregelen te kunnen nemen om het geluid te verminderen, zocht CNH Industrial een oplossing om het geluid van een voorbijrijdende machine verregaand te kunnen analyseren: spectra en geluidniveaus in functie van de afstand, gecombineerd met extra gelogde signalen op de machine (CAN-bus signalen, trillingsniveaus via accelerometers, extra microfoons, oliedruk en -temperatuur). Des te vroeger dit in het ontwerpproces gebeurt, des te meer kan de ontwerptijd en -kost verminderd worden.

Naast de functionele vereisten waren ook professionele ondersteuning, service, snelle levering en gebruiksgemak heel bepalende criteria bij de keuze.

Pieter Calmeyn, Test Engineer CNH Industrial: “De oplossing van Brüel & Kjær brengt ons wat we voor ogen hadden. Daarnaast heeft de uitgebreide demo ons overtuigd om voor dit systeem te kiezen. De ingebruikname en opleiding hierbij verliepen vlot en professioneel. We zijn heel tevreden over de omkadering die ENMO en Brüel & Kjær bieden bij de keuze van de apparatuur en de aankoop; ook de service na verkoop is heel goed.

De Brüel & Kjær PULSE Pass-by oplossing verstevigt de positie als center-of-excellence voor NVH (Noise, Vibration & Harshness) die de ontwerp- en prototypetest-afdeling in Zedelgem binnen de CNH Industrial groep heeft. Omdat geluidsbronnen sneller en doelgerichter geanalyseerd kunnen worden, kunnen kostefficiënte oplossingen ook sneller geïmplementeerd worden. Daardoor is een snellere homologatie mogelijk, wat de time-to-market drastisch reduceert.

CIMG2765