Denemarken, juli 2021

Test- en meetspecialist HBK heeft een tool ontwikkeld om autofabrikanten te helpen ervoor te zorgen dat hun voertuigen voldoen aan de strikte geluidsnormen voor passanten – BK Connect Indoor Pass-by.

Hoewel pass-by geluidstesten doorgaans buiten zijn uitgevoerd, wordt nu ook een binnenshuis methode geaccepteerd voor typegoedkeuring, omdat het een stabielere omgeving biedt voor ontwikkelingstesten en identificatie van geluidsbronnen.

De BK Connect Indoor Pass-by-software van HBK is ontwikkeld in overeenstemming met wettelijke normen, dus het dekt het volledige spectrum van pass-by-testen, waardoor het ideaal is voor testbehoeften in auto’s; van eenvoudige conformiteitsbeoordelingen tot analyse van de bijdrage van geluidsbronnen.

De indoor pass-by-meetsoftware omvat automatische meetplannen, een vooraf gedefinieerde testopstelling, die van tevoren kan worden geüpload om te focussen op de testwerking, plus de mogelijkheid om bron- en indicatormicrofoons te definiëren voor Source Path Contribution (SPC)-analyse. Testgegevens zijn toegankelijk op de BK Connect Team Server voor inspectie, vergelijking en rapportage, met behulp van een Pass-by Data Viewer.

Application Pagina Indoor Pass-by

Product Pagina BK Connect Indoor Pass-by