Over m+p International
m+p International ontwikkelt en produceert test- en meetsystemen voor trillingsmetingen, dynamische signaalanalyse, data-acquisitie, procesbewaking en testopstellingen. De state-of-the-art producten voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en betrouwbaarheid en hebben een aanzienlijk marktaandeel in tal van belangrijke industrieën wereldwijd waar maximale efficiëntie en een zo kort mogelijke time-to-market cruciaal zijn. Door nauw samen te werken met klanten begrijpt M+P International hun toepassingen vanuit het oogpunt van ingenieur en dit is zichtbaar in het complete productportfolio. Een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling, dat tot veel baanbrekende oplossingen heeft geleid, zorgt ervoor dat de aangeboden producten superieure prestaties en kwaliteit leveren.

ENMO is het aanspreekpunt voor de vibration controllers van m+p International in de Benelux.