Op 21 april jl. heeft de Gebruikersdag DIRAC plaatsgevonden die door ENMO Sound & Vibration Technology is georganiseerd in samenwerking met Acoustics Engineering. Een dag waarin een update werd gegeven over DIRAC (huidige mogelijkheden en gebruik) maar waar ook diverse presentaties en demonstraties hebben plaatsgevonden o.a. over Open Plan Office metingen volgens de ISO 3382-3 en het uitvoeren van een systeemkalibratie. Daarnaast is er een tipje van de sluier opgelicht over DIRAC 7. Een informatieve dag met een interactief karakter omdat ook alle gebruikers samen met Acoustics Engineering een hands-on sessie (praktische meting) hebben uitgevoerd. ENMO en Acoustics Engineering kijken terug op een geslaagde gebruikersdag en vertrouwen erop de gebruikers te hebben voorzien van praktische/theoretische instructies en tips zodat de DIRAC software optimaal ingezet kan worden.