Heeft u een kritische of semi-kritische machine die gemonitord moet worden? Is deze reeds voorzien van een protectiesysteem en wenst u de conditie van uw machine nauwer op te volgen om eventuele (plotse) stilstand te vermijden? Wilt u uw geplande onderhoudsintervallen nauwkeuriger afstemmen en dit op basis van de effectieve conditie van uw machine, zodat onderhoud enkel dient te gebeuren wanneer echt nodig? En wanneer dit onderhoud vervolgens op het beste tijdstip wordt ingepland, weet u welke onderdelen vervangen dienen te worden?

Deze compacte 24-bit converter, vibration Interface VI-6080, neemt de gebufferde uitgangssignalen van eender welk protectiesysteem en zet deze om naar een digitaal signaal. Dit gedigitaliseerd tijdsignaal wordt vervolgens over Ethernet naar ons wel gekend conditie monitoring systeem Compass 6000 gestuurd dewelke een virtuele analyzer biedt, die het signaal verder zal bewerken en in een database zal opslaan. De grafische gebruikersinterface Monitoring Workstation 7123 maakt vervolgens alarmen, overall waarden, trends, spectra (FFT-, Enveloppe-, CPB-analyse), Orbits, Vectoren, … zichtbaar.

Vermits de gebufferde uitgangssignalen van een protectiesysteem op verschillende manieren kunnen worden gepresenteerd, hebben wij verschillende mogelijkheden om deze connectie te realiseren.

De VI-6080 biedt een interface om sensoren rechtstreeks te koppelen indien Safety monitoring niet echt vereist is. Tevens is het een 8-kanaals unit voor vibratie- en snelheidsmetingen en kan gebruikt worden met accelerometers, snelheids- en verplaatsingssensoren. De unit heeft 3 binaire ingangen voor processignalen zoals drukken, temperatuur, olieniveaus, enz…

Wenst u de onderhoudsstrategie binnen uw organisatie te upgraden (van preventief) naar predictief onderhoud en dit door middel van een eenvoudige ingreep en tegen een lage kost? Interesse?
Laat het ons gerust weten via telefoon of email (info@enmo.eu).

 VI_6080_angular_var_3_RGB_low_res