Op dinsdag 12 maart 2019 werd de eerste opleiding van het jaar een groot succes.
In samenwerking met Cauberg-Huygen organiseerde ENMO Sound & Vibration Technology de cursus Laagfrequent Geluid. In deze cursus leert u wat laagfrequent geluid is, hoe het gemeten kan worden, wanneer het als hinderlijk beoordeeld kan worden en welke alternatieven u gehinderden kunt bieden.

De resultaten van de quiz lieten het duidelijk zien: de cursisten hadden veel geleerd op de 8ste cursus Laagfrequent geluid die plaatsvond op 12 maart bij ENMO in Vosselaar (België). Bij de eerste vragenronde in de ochtend was er veel verdeeldheid onder de cursisten over de juiste antwoorden, maar daar was aan het einde van de cursusdag niet veel meer van over. Eensgezind kozen de cursisten (bijna) allemaal de goede antwoorden. Niet iedereen scoorde een 10, maar iedereen was wel ruim geslaagd.

Wat hebben docenten Carel Ostendorf (Cauberg Huygen) en Piet Sloven (zelfstandig adviseur) de cursisten allemaal verteld en laten doen? Om een probleem met laagfrequent geluid gestructureerd aan te pakken, is natuurlijk theoretische kennis nodig over laagfrequent geluid, geluidoverdracht en een beetje ruimteakoestiek met interferentie, staande golven, buiken en knopen. Deze begrippen kwamen onder andere aan bod in het eerste blok.

Het tweede blok ging over de wijze waarop je klachten over laagfrequent geluid kunt aanpakken en welke valkuilen daarbij voor kunnen komen.

Na de heerlijke broodjeslunch was het tijd voor het derde blok: meten. De cursisten kregen van Carel niet alleen uitleg over hoe, wat, waar en wanneer je kunt meten, maar gingen daarna zelf aan de slag met de eigen geluidmeter of een door ENMO of Cauberg Huygen beschikbaar gestelde geluidmeter. Hoewel iedereen in dezelfde ruimte aan dezelfde laagfrequente geluidbron had gemeten, bleek de spreiding in de meetresultaten toch groot. Stoorgeluid, kleine verschillen in meetpositie en verschillen in de geluidimmissie, zorgden voor wisselende resultaten. Voor sommige cursisten bleek dat een verrassing. Het meten van laagfrequent geluid blijkt dus toch lastiger dan “een druk op de knop”.

In het laatste blok stond de beoordeling van de eigen meetresultaten op het programma. Piet liet zien dat er vele mogelijke toetsingskaders zijn, allemaal met hun eigen verhaal. Tot slot kwam de jurisprudentie over laagfrequent geluid nog aan bod. Beetje taaie kost voor de echte techneut maar wel noodzakelijke kost om onderzoeken goed te kunnen kaderen.

Wat vonden de cursisten van de dag? “Verhelderend” vond één van de deelnemers de cursus en een andere deelnemer noemde de cursus “een zinvolle besteding van de dag, leuk en leerzaam”. Weer een andere cursist vond dat hij na de cursus klaar was om laagfrequent geluid gestructureerd aan te pakken en op de evaluatieformulieren dook ook nog een mooie slogan op: “The future of acoustics is below 63 Hz”. Onze cursisten weten dan in ieder geval hoe ze hier mee om kunnen gaan.