Onmisbaar voor productontwikkeling en product testen is een doorsnee mens. Daar is reeds van oudsher een genormeerde mannequin voor in gebruik, voorzien van kunst-oren en een mond simulator. Tot heden geven die een correct beeld van onze waarnemingen tot 8 kHz. Voor de hogere frequenties was die simulatie slecht en resulteerde in foute interpretaties aangaande het onderzochte product.

Met het model 5128-C hebben wij nu een oplossing voor deze beperkingen. Voor deze werd een totaal nieuw design ontwikkeld, met een nieuwe ear-simulator als gevolg, de 4620. Deze is het gevolg van ettelijke detail MRI-scans van het gehoorkanaal, waarvan de  gegevens resulteerden in het unieke design van de nieuwe simulator.

 

Figuur 1                                                                                         Figuur 2

Figuur 1: schematische presentatie van gehoorgang
Figuur 2: een van de vele MRI scans, die heeft gediend voor een model

 

Figuur 3                                                                           Figuur 4

Figuur 3: extractie van MRI naar 3D model
Figuur 4: het groen gekleurde is nu deel van de oorschelp, van het purperen deel werd de akoestische impedantie onderzocht en verwerkt de 4620

Figuur 5                                                          Figuur 6

Figuur 5: referentie meetvlak waar de bepaling van de impedantie gebeurd, deze impedantie zal die van de 4620 worden
Figuur 6: meetmiddelen; probe-microfoon en volumetrische bron met daarboven enkele prototypes voor de nieuwe simulator 4620

Alzo werd de 4620 geboren. Dit is de garantie voor een reëel akoestische belasting van het oor met interne of externe middelen. Versie aanpassingen voor het meten van vuurwapens zijn mogelijk. Vanaf 300 Hz kunnen “noise-canceling “ hoofdtelefoons beoordeeld worden tot -5 dB(ref20µPa) waarden!

Verder werd voor de mond simulator ook gekozen voor een ingebouwde versterker. De bereikbaarheid van interne onderdelen en kabelwerk kreeg ook een nieuw design. De microfoon voorversterkers zijn van het type CCLD. Dit resulteert dat de HATS op vele toestellen kan aangesloten worden. Deze voorversterker bevat ook een µ-chip met de nodige data, inclusief de frequentie karakteristiek. Deze gegevens kunnen dan ook automatisch overgedragen worden aan o.a. een PULSE analyzer.

Figuur 7                                                          Figuur 8

Figuur 7: kunst-oor van het type 4128
Figuur 8: kunst-oor van het type 5128 met realistisch gebogen gehoorkanaal