ENMO biedt u de hoogste beschikbaarheid van uw meetmiddelen dankzij een adequate service en support ondersteuning volgens de aanbevelingen van ISO17025. Met een eigen team van deskundigen bieden wij u volgende ondersteuning aan:

  • Reparatie en kalibratie van alle merken geluid-, trillings-, foto akoestische gas– en binnenklimaatmeetapparatuur.
  • Integrale instandhouding on-site van meetnetten.
  • On-site preventief en correctief onderhoud van geluid-,trillings– en gasmeetsystemen
  • Service contracten voor shakers

ENMO beschikt over eigen faciliteiten voor onderhoud en kalibratie van geluid-, trillings-, gas– en binnenklimaat-meetapparatuur en systemen. De kalibraties worden uitgevoerd in eigen laboratoria of in geaccrediteerde partnerlaboratoria.

Een veel gestelde vraag: is kalibratie noodzakelijk?

De vraag stellen is tevens haar beantwoorden. Elke meetsessie dient correct te worden uitgevoerd, zoniet is de meting compleet zinloos en worden conclusies getrokken of rapporten afgeleverd op basis van foutieve metingen.

De gevoeligheid en nauwkeurigheid van de apparatuur is hierbij ontzettend belangrijk. Sommigen zijn van mening dat kalibratie overbodig is omdat moderne apparatuur vrijwel niet wordt beïnvloed door temperatuur, luchtdruk of luchtvochtigheid. Ofschoon dit zo is, zijn er drie belangrijke redenen waarom kalibratie noodzakelijk is.

1. Elk instrument kan een keer in de fout gaan. Indien het een grote afwijking betreft, wordt dit vlug  opgemerkt. Echter wanneer de apparatuur kleinere afwijkingen vertoont merkt men dit doorgaans niet op.

2. Kalibratie geeft hierbij een duidelijk beeld van de juistheid van de apparatuur.

3. De meeste wetgevingen en interne/externe audits stellen kalibratie verplicht. Extreme  omgevingscondities kunnen de apparatuur en daarbij vooral de opnemers beïnvloeden waardoor deze buiten specificaties vallen.

Voor interne metingen voldoet doorgaans een herleidbare kalibratie met aflevering van een kalibratiecertificaat inclusief  meetresultaten. Deze kalibratie is herleidbaar naar Nationale en Internationale Standaarden. Apparatuur dewelke wordt gebruikt voor officiële metingen of metingen dewelke dienen te voldoen aan extreem hoge kwaliteitseisen dient doorgaans één- of in sommige gevallen tweemaal per jaar geaccrediteerd te worden gekalibreerd

Kalibratie biedt u dus de zekerheid van correcte metingen, bewijst dat uw meetmethoden en meetinstrumenten accuraat zijn en voldoen aan de Nationale Wetgeving en voorschriften. Tevens geeft kalibratie een goed beeld over de stabiliteit van uw meetinstrumenten en garandeert  ze productkwaliteit.