Airco’s en warmtepompen gaan vaak gepaard met geluidsoverlast. In Nederland is er een wetgeving opgesteld om het geluid van airco installaties en warmtepompen te reguleren. Veel hangt af van verschillende condities en parameters. De condities kunnen vaak niet beïnvloed worden maar de meetparameters wel.

In het bouwbesluit van 2012, artikel 3.8, lid 2 voor aangrenzende percelen en Artikel 3.9, lid 3 voor op objecten op een zelfde percelen, zijn waarden opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze waarden met inachtneming van de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai’ geven een duidelijke richtlijn waaraan voldaan dient te worden en hoe er gemeten dient te worden. Toch blijft er altijd een grijs gebied of de gemeten waarde van bv <40dB(A) alles afdekt waardoor goede metingen en het correct beoordelen van het geluidspectrum zeer belangrijk zijn. Een airco en een warmtepomp hebben roterende delen, namelijk de pomp zelf en de ventilator. Deze beide onderdelen produceren geluid en hebben een tonaal karakter. Een ventilator kan relatief laag in toeren draaien maar een bladpasseerfrequentie kan behoorlijk roet in het eten gooien op het tonaal karakter van een bron. De geluidsmeters van Brüel & Kjær type 2245 en 2255 kunnen in combinatie met  de Enviro Noise Partner app tonaliteit beoordelen conform de laatste ISO 1996 en PAS 20065 standaard. Dit kan gedaan worden volgens 2 methodes, Annex J Engineering methode en Annex K Survey methode. Annex K Survey methode is gebaseerd op 1/3 octaaf en Annex J Enginering methode is gebaseerd op FFT. De FFT methode vereist een lange meettijd om voldoende tijdsinformatie te hebben om een goede beoordeling te kunnen doen op tonaliteiten in het FFT spectrum. In de Enviro Noise Partner app kunnen beide geanalyseerd worden.
Met één klik kan beoordeeld worden of  de gemeten data een tonaal karakter heeft of niet.

Alvorens een definitieve beoordeling te kunnen maken, dient er uiteraard ook aan de overige voorwaarden voldaan te worden. Aangezien deze beoordeling verschilt per land, is het aan de eindverantwoordelijke om dit juist te beoordelen.