Een Service Engineer die op locatie is om een nieuwe LDS shaker te installeren bij Thales Cryogenics in Eindhoven.

“Voordat we konden overgaan tot het plaatsen van de nieuwe shaker, hebben we eerst de oude shaker ontkoppeld van alle randapparatuur. Denk hierbij aan het ontkoppelen van de versterker, de oliepomp, de blower en de controller. Daarna werd alles goed ingepakt voor een veilig transport. Nu de shakerruimte vrij was, werd de positie van de nieuwe shaker nauwkeurig uitgemeten en afgetekend op de grond zodat deze in lijn zou komen te staan met de bestaande klimaatkamer. Alles was nu in gereedheid gebracht om de nieuwe shaker bij Thales te installeren”.

ENMO assisteerde bij het lossen van de shaker en vervolgens bij de plaatsing van alle apparatuur. Toen de shaker op zijn plaats stond, was Thales in de gelegenheid om de elektrische voorzieningen voor de shaker te verzorgen en kon het buizenstelsel voor de blower aangepast worden. Op dat moment was ENMO bezig met het aansluiten van de bekabeling tussen de shaker, control box, blower, versterker en controller. Daarna verzorgden wij de aansluitingen van de olieleidingen naar de oliepomp voor de glijtafel, de perslucht voor de load support en de luchtafvoerleiding voor de koeling.

Nu alle aansluitingen waren gemaakt, konden we de nieuwe shaker opstarten en de instellingen van de versterker controleren en indien nodig aanpassen. Uiteraard werd ook de werking van de hoogteregeling, blower en load support op juistheid gecontroleerd. Ook qua software heeft er een controle plaatsgevonden; het installeren van software op een PC voor de remote control van de versterker. Het installeren van de drive bar op de shaker om vervolgens een koppeling te maken met de glijtafel om de uitlijning te controleren en aan te passen, behoorde ook tot de activiteiten van deze installatie.

De 2-daagse installatie hebben we afgesloten met het uitvoeren van de finale testen op het gehele systeem. Gebruikmakend van een checklist werden er zowel elektrische als mechanische controles uitgevoerd. Daarnaast hebben er dynamische testen van de shaker alsook testen in combinatie met de shaker en de glijtafel plaatsgevonden.

We kijken terug op een succesvolle installatie met als resultaat een uitstekend werkende LDS V8 shaker bij Thales in Eindhoven.