Voor de real-time geluidsmonitoring van het project “diepe geothermie in de Kempen” koos de dienst akoestiek bij Vinçotte voor Noise Sentinel On Demand (NSOD) van Brüel & Kjær voor het databeheer van zijn geluidsmetingen.

Vinçotte ontwikkelt oplossingen die al meer dan 140 jaar de veiligheid, de kwaliteit, de duurzaamheid en de bescherming van het milieu garanderen voor bedrijven en particulieren, en dit zowel in België als in het buitenland. Ons uitgebreid aanbod aan gespecialiseerde services omvat eveneens geluids- en trillingsmetingen. Zo werkt de dienst akoestiek van Vinçotte al vele jaren samen met ENMO en Brüel & Kjær voor hun geluid- en trillingsmeetapparatuur.

Het project “diepe geothermie in de Kempen” van VITO krijgt de steun van de Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen en het IWT) en verloopt in samenwerking met onder andere IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) en VOKA Kempen (Kamer Van Koophandel). De boring wordt uitgevoerd tot op een diepte van meer dan 3km. Het is gebruikelijk in de boorsector dat er dag en nacht wordt geboord. Vinçotte kreeg de opdracht van VITO om het geluid en de trillingen permanent te monitoren tijdens de boorwerkzaamheden.

De totale duur van de eerste boring (die bij publicatie van dit artikel nog volop aan de gang is) bedraagt ca. 3 maanden. Indien alles positief wordt geëvalueerd dan kan een tweede boring starten. In totaal zal de boring enkele maanden duren maar sowieso gaat het om een tijdelijke geluidsbron. Er worden regelmatig tussentijdse resultaten gerapporteerd om kort op te bal te kunnen spelen.

Voordien moest er bij dergelijke projecten iemand regelmatig ter plaatse gaan om de meetketen na te kijken en de tussentijdse meetgegevens uit te lezen. Door de NSOD kunnen de huidige meetgegevens steeds via een PC of smartphone gevolgd en dus ook geverifieerd worden. Hiermee wordt continu verzekerd dat de meetketen operationeel is.

Op een dag kreeg Contract Manager Noise bij Vinçotte, Martijn Verellen, een mail van Brüel & Kjær dat de meetketen geen gegevens meer doorstuurde. “Dankzij dit bericht hebben we een stroompanne snel kunnen opsporen en was de meetketen in geen tijd terug operationeel. Zonder de NSOD zouden alle meetgegevens verloren zijn gegaan. Het kan namelijk een week of langer duren vooraleer iemand manueel de meetgegevens komt uitlezen”.

Bij het opstellen van de tussentijdse rapporten worden de resultaten opgevraagd via NSOD en worden voor de gevraagde periode verschillende analyses uitgevoerd. De resultaten en analyses zijn uitgebreid en vrij te kiezen.

“De prijs is opgesteld per dag en is onafhankelijk van de gevraagde analyses, de hoeveelheid data, enz. We weten dus van te voren hoeveel de metingen exact kosten, wat ook onze klanten budgettaire zekerheid biedt,” geeft Martijn aan”.

Vinçotte maakte gebruik van zijn eigen meetapparatuur, maar er is ook een mogelijkheid de apparatuur mee te huren bij Brüel & Kjær, dit geeft de nodige flexibiliteit en zekerheid wanneer de eigen toestellen in gebruik zijn. Het opzetten van het systeem was zeer duidelijk uitgelegd aldus Martijn. “Alle instellingen en voorbereidingen staan in een handleiding en onze vragen werden snel en duidelijk beantwoord door ENMO of rechtstreeks bij Brüel & Kjær”.

Verdere informatie over het project en de verschillende partijen treft u aan via onderstaande links:

Vinçotte (111 x 112 pixels) http://www.vincotte.be
Vinçotte dienst geluid http://www.vincotte.be/nl_be/services/category-detail/24/akoestiek-en-geluid

Vito_overheid_logos_2
https://vito.be
Diepe Geothermie http://www.diepegeothermie.be
Volg het project https://www.facebook.com/balmattsite
De redactie (project) http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.40957?video=1.2441118

Meer informatie over Noise Sentinel? Klik dan hier. 

boortoren                   Photo0289_cut

Figuur 1                                                            Figuur 2

Figuur 1: boortoren project diepe geothermie in de Kempen op de Balmatt-site te Mol
Figuur 2: opstelling van de Vinçotte meetpost voor geluid aan de overzijde van het kanaal