Bij het uitvoeren van trillingstesten komt veel kijken. Er zijn verscheidene factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de metingen. Hier moet dus rekening mee worden gehouden. Dit is het eerste in een reeks artikelen die begeleiding biedt over hoe je valkuilen en moeilijkheden die vaak worden aangetroffen tijdens het ontwerp, de installatie en de werking van trillingstestsystemen kunt vermijden. Dit keer kijken we naar testsite-ontwerp. Om het zo overzichtelijk mogelijk te houden, verdelen we het onder in vier factoren: de controlekamer, omgeving, service en bekabeling en elektromagnetisch site-ontwerp.

De controlekamer

De controlekamer vormt het hart van uw trillingstestsite. Het is daarom ook zeer belangrijk om de do’s en don’ts in acht te nemen voor goede metingen.

 • Positie van de controlekamer: De controlekamer moet, indien mogelijk, binnen het zicht van het trillingssysteem worden geplaatst. Als dit niet mogelijk is, moet er een CCTV-systeem worden geïnstalleerd om een beeld van de trillingssysteem te bieden.
 • Toegang tot de kamer: Er moet voldoende toegang zijn om zowel de installatie en het onderhoud van het trillingssysteem mogelijk te maken, als om payloads en bevestigingen op een gemakkelijke en veilige manier te kunnen monteren.
 • Trillingen: Tijdens het testen is het belangrijk om rekening te houden met de trillingen die in de vloer worden overgebracht, met name bij lagere frequenties. Er zijn verschillende opties voor het monteren beschikbaar die helpen bij het verminderen van tijdelijke trillingen, maar deze hebben allemaal een beperking in de lagere frequentiebereiken. Als de isolatiemontage niet correct is uitgelijnd, kan dit resulteren in een ongewenste beweging van de trillingsgenerator, wat zelfs schade aan het omringende gebouw kan veroorzaken.
 • Locatie van de versterker: Plaats de systeemversterker niet direct tegen een muur. Dit zou de luchtstroom belemmeren die nodig is om het apparaat te koelen. Om onderhoud te vergemakkelijken, is het beter om de versterker in een open ruimte te plaatsen. Raadpleeg de systeemgebruikershandleidingen voor meer gedetailleerde informatie en aanbevelingen.
 • Airglide-montages: Als apparatuur is voorzien van ‘Airglide’-montages, zorg dan dat de vloer de juiste afwerking en nivellering heeft. De specificaties hiervoor zijn te vinden in de gebruikershandleiding van het product.
 • Ventilatorslangen: Overleg met het engineeringteam van Brüel & Kjær VTS voordat je ventilatorslangen verlengt. Verkeerde verlengingen kunnen de trillingsgenerator oververhitten. Vermijd scherpe bochten in slangen en wijzig de slangopstellingen niet zonder goedkeuring, zoals aangegeven in de overzichtstekeningen.
 • Vloerbelasting: Houd rekening met het gewicht van het trillingstestsysteem, inclusief trillingsgenerators en bijbehorende apparatuur. De vloer moet voldoende sterk zijn om deze zware belasting te dragen.
 • Positie van hoofdisolatoren: De hoofdelektrische isolatoren en schakelaars moeten toegankelijk en dicht bij de versterker worden geplaatst, conform de relevante veiligheidsvoorschriften.
 • Akoestisch geluid: Wees je bewust van het hoorbare geluid dat door het anker van trillingssystemen wordt geproduceerd. Bij grotere installaties kan dit hoge geluidsniveaus veroorzaken. Overweeg het gebruik van geluiddempende constructies en geluidsdichte kamers. De specificaties voor trillingsgeneratorgeluidsniveaus vind je in de gebruikershandleidingen.
 • Andere apparatuur: Plaats trillingssystemen niet naast andere zware apparatuur. Dit kan leiden tot verstoringen door de overdracht van trillingen of elektrisch geluid, wat de werking van het systeem kan beïnvloeden.

Omgevingstesten voor trillingen

Een van de factoren die een grote rol kan spelen in de kwaliteit van de meting is de omgeving. Dit kan je op verschillende manieren controleren en beheersen.

 • Temperatuur en vochtigheid: Bedien de apparatuur van Brüel & Kjær VTS binnen de gespecificeerde temperatuur- en vochtigheidsgrenzen. Raadpleeg de relevante gebruikershandleidingen voor de exacte specificaties.
 • Hoge hoogten: Op grotere hoogtes kan de koeling van de trillingsgenerator beïnvloed worden door verminderde luchtdichtheid. Bij twijfel, neem contact op met het engineeringteam van Brüel & Kjær VTS voor aanvullend advies.
 • Netheid: Zorg ervoor dat het trillingstestsysteem en andere gerelateerde apparatuur niet worden gebruikt in omstandigheden met vocht, vet, vuil, of stof. Dit kan leiden tot corrosie, kortsluiting, of gevaarlijke situaties. Regelmatig schoonmaken en onderhoud zijn essentieel.
 • Condensatie: Voorkom dat vocht condenseert op het anker van de trillingsgenerator, aangezien dit corrosie en kortsluiting kan veroorzaken. Mogelijke oplossingen zijn onder andere het gebruik van een thermische barrière, het plaatsen van verwarmingselementen rond het anker, en het richten van warme lucht naar de onderkant van de kamer.
 • Vacuüm: Bij gebruik met een hoogtekamer, moet zorgvuldige controle worden uitgeoefend over de druk rond het anker van de trillingsgenerator, vooral bij luchtgekoelde systemen. In watergekoelde systemen moet mogelijk een kleine vacuümpomp worden gebruikt om de druk te reguleren.
 • Thermische uitzetting: Overweeg de effecten van thermische uitzetting en de mogelijke spanningen die dit kan veroorzaken bij gebruik met een thermische kamer, vooral als deze bevestigd is aan een multilager slip-tafel.
 • Corrosie van magnesiumcomponenten: Componenten zoals slip-tafels en hoofdexpanders, gemaakt van magnesiumlegering, zijn vatbaar voor corrosie. Volg zorgvuldig de aanbevelingen voor onderhoud en zorg in de gebruikershandleidingen om problemen te voorkomen.

Service en bekabeling van trillingstestapparatuur

De juiste service en bekabeling van trillingstestapparatuur zijn cruciaal voor een optimale werking en betrouwbare resultaten. Het correct beheren en onderhouden van deze aspecten vereist gedetailleerde aandacht en volgens specifieke richtlijnen.

 • Beschikbaarheid van diensten: Zorg ervoor dat alle vereiste diensten voor de apparatuur aanwezig zijn zoals beschreven in de gebruikershandleidingen. Hierbij kan gedacht worden aan stroomvoorziening, netwerkverbindingen en koeling.
 • Bekabeling: Bij het aanleggen van de bekabeling dienen de volgende overwegingen in acht genomen te worden:
  • Kabellengtes: Houd alle kabellengtes zo kort mogelijk. Te lange kabels kunnen de systeemprestaties beperken. Raadpleeg de specificaties in de gebruikershandleidingen of overleg met het engineeringteam van Brüel & Kjær VTS indien onzekerheid bestaat.
 • Belastingen en spanningen op kabelaansluitingen: Wees voorzichtig met het aanbrengen van overmatige krachten op kabelaansluitingen, dit kan tot schade leiden.
 • Ventilatie van leidingen: Leidingen voor de armature-aandrijving en veldkabels moeten goed worden geventileerd. Warmteopbouw kan de prestaties belemmeren en zelfs schade aanrichten.
 • Routen van kabels: Kabels dienen netjes en veilig te worden gerouteerd om struikelgevaren te voorkomen.
 • Routing van stroom- en signaalkabels: Om interferentie te voorkomen, moeten stroom- en signaalkabels afzonderlijk worden gerouteerd.
 • Afscherming van signaalkabels: Alle signaalkabels dienen te worden afgeschermd, en voor analoge signalen over lange afstanden moeten triaxiale kabels worden gebruikt.
 • Extra richtlijnen: Voor verdere begeleiding bij bekabeling, raadpleeg de relevante gebruikershandleidingen, waarin gedetailleerde instructies en specificaties zijn opgenomen.

Elektromagnetisch Site-ontwerp

Bij het ontwerpen van een locatie voor trillingstestapparatuur moet speciale aandacht worden besteed aan elektromagnetische overwegingen. Dit omvat de omgang met magnetische velden, de aarding van apparatuur en de positionering van componenten. De volgende punten verduidelijken enkele kernaspecten.

 • Veiligheids- en RFI-aardingen: Veiligheidsaardingen dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt waar mogelijk. RFI (Radiofrequentie-interferentie) aardingen moeten ook worden toegepast, gebruikmakend van het juiste type zoals gespecificeerd. Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor gedetailleerde instructies en specificaties over aarding.
 • Montage van de trillingsgenerator: De trillingsgenerator is vervaardigd van staal om magnetische veldgeleiding mogelijk te maken. Als het aan grote stalen componenten is verbonden die niet zijn geleverd door Brüel & Kjær VTS, kunnen deze velden ongewenste stromen in de verbindingselementen veroorzaken. Dit kan leiden tot problemen zoals gemagnetiseerde platen, verlies van magnetische flux binnen de trillingsgenerator, of de creatie van grote straalmagnetische velden.
 • Plaatsing van de besturingsapparatuur: De nabijheid van besturingsapparatuur tot de trillingsgenerator kan gevoelig zijn voor straalmagnetische velden, die het beeldscherm van de apparatuur kunnen vervormen. Dit vereist een zorgvuldige overweging van de locatie van de besturingsapparatuur ten opzichte van de trillingsgenerator.
 • Laagfrequentieveld: Vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s, vooral voor personen met medische implantaten, adviseert Brüel & Kjær VTS om de gevarenzone niet te betreden tijdens de bedrijfsvoering van het trillingstestsysteem.